BARKOV ČR, spol. s r.o.
Na Hroudě 965
267 51 Zdice

Tel.: +420 602 304 142
        
Fax: +420 311 685 024
E-mail: barkov@iol.cz


Politika environmentální

Environmentální politika společnosti BARKOV ČR spol. s.r.o.

Společnost BARKOV ČR spol. s.r.o. se zabývá obchodem s kovy, plasty a zpracováním odpadů. Společnost se rozhodla přispět k ochraně životního prostředí zavedením systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001.

Společnost BARKOV ČR spol. s.r.o. se zavazuje:

  • Přispívat ke zlepšení životního prostředí zavedením systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001 a jeho dalším rozvíjením.
  • Dodržovat požadavky platné legislativy v oblasti životního prostředí a dalších závazků, ke kterým se společnost dobrovolně zavázala.
  • Rozšiřovat mezi zaměstnanci povědomí o ochraně životního prostředí a získat je k užší spolupráci.
  • Působit na své dodavatele, aby i oni byli šetrní k životnímu prostředí a vědomě preferovat firmy, které mají zavedený systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001.
  • Snižovat dopady do životního prostředí u zákazníka v souvislosti s použitím našich výrobků a služeb.
  • Usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností, výrobků a služeb na životní prostředí.
  • Klást důraz na prevenci vzniku negativních dopadů do životního prostředí.
  • Trvalé zlepšování vlivu společnosti na životní prostředí v rámci vlastních ekonomických možností považovat za minimální standard.
Ing. Martin Němec
výkonný ředitel

12.5.2008


BARKOV ČR, spol. s r.o.
5.května 442, 252 29 Dobřichovice, provoz: Na Hroudě 965, 267 51 Zdice

Tel: 311685 025-6
Mobil: 602 30 41 42
Fax: 311 685 024
E-mail: info@barkov.cz
www.barkov.cz


eBRÁNA webarchitect