BARKOV ČR, spol. s r.o.
Na Hroudě 965
267 51 Zdice

Tel.: +420 602 304 142
        
Fax: +420 311 685 024
E-mail: barkov@iol.cz


O firmě

Společnost BARKOV ČR, spol. s r.o. se zabývá obchodem s kovy a zpracováním odpadů od roku 1997. Naše firma se převážně specializuje na barevné kovy a jejich slitiny, ale vykupujeme i železo a železný šrot.

Výkup a zpracování

Za velmi výhodných podmínek vykupujeme a zpracováváme všechny druhy odpadů železa a barevných kovů, tj. měď, hliník, zinek, olovo,cín, nikl atd. Zpracováváme také veškeré slitiny těchto materiálů, jako je např. mosaz, bronz, cínové pájky, slitiny chromu, niklu a železa, ale také drahé kovy jako je například stříbro a jeho slitiny. Samostatnou kapitolou naší činnosti je obchod s vysocetavitelnými kovy, jako je např. tantal, molybden, chrom, wolfram, atd. a jejich feroslitiny, např. ferrochrom, ferromolybden, ferrovanad atd. Tyto materiály kupujeme jen po předběžné nabídce. To se týká i případné dodávky "čistých" kovů (kovů s vysokým obsahem základního prvku cca 80 % a více). Vykupujeme také rychlořezné nástroje - s obsahem WCrVaMo 6/4/1.8/5 apod. (např. vrtáky do kovu a frézovací nástroje).

V rámci komplexnosti zpracování odpadů s obsahem kovů vykupujeme a zpracováváme odpady kabelů a drátů jak s obsahem mědi, tak s obsahem hliníku a také elektrošrot, např. desky z počítačů a televizorů.

Nebezpečné odpady

Naše společnost má také oprávnění k nakládání s nebezpečnými odpady a v rámci této činnosti nabízíme našim partnerům likvidaci různých strusek, popelů a kalů s obsahem kovových částí, ale i bez nich.

  • Další naše rozvíjející se aktivita je zpracování a likvidace plastů. Tento odpad vykupujeme jak tříděný, tak i netříděný.
  • Zajištujeme demontáže technologických celků (strojovny, rozvodny, výpočetní střediska atd.)

Touto poslední, ale i všemi dalšími činnostmi se snaží naše firma přispět k  zlepšení životního prostředí kolem nás a jeho zachování pro další generace. Na veškeré odebrané odpady vystavujeme protokoly o ekologické likvidaci odpadů. Rádi bychom zahájili spolupráci s takovými obchodními partnery, kteří ctí dohody nejen psané, ale i ústní. Vždy upřednostňujeme dlouhodobé obchodní vztahy. Máme zájem pravidelně nakupovat odpad barevných kovů od firem, které odpad produkují, ale i od ostatních dodavatelů, např. sběren kovového šrotu.

V tuzemsku i v zahraničí spolupracujeme s mnoha partnery v oblasti dodávek hutních materiálů a nakládání s kovovými odpady. Dodávky do naší firmy můžete realizovat silničními dopravními prostředky. V případě potřeby zajistíme vlastní dopravu nebo přistavíme kontejnery na odpad.

Budeme rádi, když i Vy rozšíříte řady našich spokojených obchodních partnerů.


eBRÁNA webarchitect