/* Obecne funkce, ktere by se meli pouzivat namisto primeho pristupu z javascriptu @since 25.08.2005 PF TODO: // resolved -> 26.08.05_2 ... 25.08.05 - dodelat (domyslet) chybove hlasky -> tedy doplnit podminku "else" pro "document.getElementById(el_id) != null" 26.08.05 - otestovat funkce CHANGES: 26.08.05_1 - (+) fce tge, tgpe, tgpte - ktere vraci true/false podle toho, jestli dany element existuje. 26.08.05_2 - (*) fce ge, gpe, gpte - nyni vraci taky null, pokud element neexistuje, aby se daly pouzit k testovani 30.08.05_1 - (+) fce ge_v - zjisteni hodnoty elementu podle id 30.08.05_2 - (+) fce se_v - nastaveni hodnoty elementu podle id */ // funkce provede submit formulare podle jeho id na vybrany "target" a "action" // @package elements.js // @access public // @see - // @author PF // @param form_id - id formulare, @new_target - target, @new_action - action // @return // @since 25.08.2006 function submit_handle(form_id, new_target, new_action){ form_name = ge_n(form_id); document.forms[form_name].target = new_target; document.forms[form_name].action = new_action; document.forms[form_name].submit(); } // end function // funkce submitne formular po stiknuti klavesy enter. Vola se napriklad na keypress // @package main.js // @access public // @see - // @author PF // @param form ane form_name - nazev formu // @return // @since 01.09.2005 function submit_by_enter(form_name){ if (myKeycode == 13) { document.forms[form_name].submit(); } // end if } // end function // funkce vraci hodnotu elementu na zaklade jeho id pomoci funkce getElementById // @package main.js // @access public // @see - // @author PF // @param element_id el_id - HTMLelementID // @return string | null // @since 30.08.2005 function ge_n(el_id){ if (document.getElementById(el_id) != null) { return document.getElementById(el_id).name; } // if(else) else { return null; } // end (if)else } // end if // funkce vraci hodnotu elementu na zaklade jeho id pomoci funkce getElementById // @package main.js // @access public // @see - // @author PF // @param element_id el_id - HTMLelementID // @return string | null // @since 30.08.2005 function ge_s(el_id){ if (document.getElementById(el_id) != null) { form_el = ge(el_id); return form_el.options[form_el.selectedIndex].value; } // if(else) else { return null; } // end (if)else } // end if // funkce nastavuje obsah elementu na zaklade jeho id pomoci funkce getElementById // @package main.js // @access public // @see - // @author PF // @param element_id el_id - HTMLelementID, @param string content - obsah // @return string | null // @since 30.08.2006 function se_c(el_id, content){ if (document.getElementById(el_id) != null) { document.getElementById(el_id).innerHTML = content; } // if(else) } // end if // funkce nastavuje hodnotu elementu na zaklade jeho id pomoci funkce getElementById // @package main.js // @access public // @see - // @author PF // @param element_id el_id - HTMLelementID, @param string val - hodnota // @return string | null // @since 30.08.2005 function se_v(el_id, val){ if (document.getElementById(el_id) != null) { document.getElementById(el_id).value = val; } // if(else) } // end if // funkce vraci hodnotu elementu na zaklade jeho id pomoci funkce getElementById // @package main.js // @access public // @see - // @author PF // @param element_id el_id - HTMLelementID // @return string | null // @since 30.08.2005 function ge_v(el_id){ if (document.getElementById(el_id) != null) { return document.getElementById(el_id).value; } // if(else) else { return null; } // end (if)else } // end if // test element - funkce vraci true/flase, jestli dany element existuje // @package main.js // @access public // @see - ge // @author PF // @param element_id el_id - HTMLelementID // @return boolean // @since 26.08.2005 function tge(el_id){ if (ge(el_id) != null){ return true; } // if(else) else { return false; } // end (if)else } // end function // funkce vraci element na zaklade jeho id pomoci funkce getElementById // @package main.js // @access public // @see - // @author PF // @param element_id el_id - HTMLelementID // @return HTMLelement | null // @since 25.08.2005 function ge(el_id){ if (document.getElementById(el_id) != null) { return document.getElementById(el_id); } // if(else) else { return null; } // end (if)else } // end if // funkce vraci element na zaklade jeho id pomoci funkce parent.getElementById // @package main.js // @access public // @see - // @author PF // @param element_id el_id - HTMLelementID // @return HTMLelement // @since 25.08.2005 function gpe(el_id){ if (parent.document.getElementById(el_id) != null) { return parent.document.getElementById(el_id); } // if(else) else { return null; } // end (if)else } // end if // zobrazeni elementu - nastavenim atributu style.display na "inline" // @package main.js // @access public // @see - // @author PF // @param element eld - HTML element // @return // @since 25.08.2005 function el_display_show(el){ el.style.display = "inline"; } // end function // zobrazeni elementu - nastavenim atributu style.display na "inline" // @package main.js // @access public // @see el_display_show // @author PF // @param element_id el_id - HTML element id // @return // @since 25.08.2005 function el_id_display_show(el_id){ if (tge(el_id)) { el_display_show(ge(el_id)); } // end if } // end function // zobrazeni elementu - nastavenim atributu style.display na "inline" // @package main.js // @access public // @see - // @author PF // @param element eld - HTML element // @return // @since 25.08.2005 function el_display_hide(el){ el.style.display = "none"; } // end function // zobrazeni elementu - nastavenim atributu style.display na "inline" // @package main.js // @access public // @see el_display_hide // @author PF // @param element_id el_id - HTML element id // @return // @since 25.08.2005 function el_id_display_hide(el_id){ if (tge(el_id)) { el_display_hide(ge(el_id)); } // end if } // end function // getmouseclick -> e - event - vola se napriklad na udalosti onmousedown="gmc(event);" function gmc(e){ if (navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer") { msbclick = event.button; } else if (navigator.appName == "Netscape") { msbclick = e.which; } return msbclick; } // end function // zmeni, u vybraneho elementu podle jeho id, hodnotu atributu stylu display, na opacnou, nez jaka je. // tzn. budto ho zobrazni, nebo schova function switchdisplay(el_id) { if (ge(el_id).style.display == "none") { el_id_display_show(el_id) } // end if else { el_id_display_hide(el_id); } // else } // end function function movediv_general(el_id,x,y,cor_x,cor_y) { document.getElementById(el_id).style.left = x + cor_x + "px"; document.getElementById(el_id).style.top = y + cor_y + "px" ; return true; } // end function function getoffsetLeft(element){/* Calculate the offsetLeft sum of all offsetParents. The result is element.style.left */ if(!element) return 0; return element.offsetLeft + getoffsetLeft(element.offsetParent); } // end function function getoffsetTop(element){/* Calculate the offsetTop sum of all offsetParents. The result is element.style.top */ if(!element) return 0; return element.offsetTop + getoffsetTop(element.offsetParent); } // end function // funkce nacte vsechny data z poslaneho formulare a preformatuje je do retezce. function get_fullformquery(el_form_id){ queryString="&"; var frm = ge(el_form_id); var numberElements = frm.elements.length; // Pro kazdy element formulare for(var i = 0; i < numberElements; i++) { if (( typeof( frm.elements[i]) != "undefined" ) && (frm.elements[i].nodeName == "SELECT" || frm.elements[i].nodeName == "INPUT") && frm.elements[i].name != "" && frm.elements[i].value != "") { if ((frm.elements[i].type == "checkbox") || frm.elements[i].type == "radio") { if (frm.elements[i].checked == true) { //alert(frm.elements[i].name + " " + frm.elements[i].value); queryString += frm.elements[i].name+"="+ escape(frm.elements[i].value); // encodeURIComponent // URLEncode if(i < numberElements-1) { queryString += "&"; } // end ifr } // end if } // end if else { queryString += frm.elements[i].name+"="+ escape(frm.elements[i].value); // URLEncode // encodeURIComponent if(i < numberElements-1) { queryString += "&"; } // end ifr } // end if } // end if } // end for return queryString; } // end function // musi byt struktura
...
function checkbox_check_all(checked_all, id_group_div){ el = ge(id_group_div); el_ch = el.childNodes; c = el_ch.length; for (var j=0; j < c; j++) { cur_el = el_ch[j]; cur_el_ch = cur_el.childNodes; c_ch = cur_el_ch.length; for (var i=0; i < c_ch; i++) { cur_el_ch_2 = cur_el_ch[i]; if (cur_el_ch_2.nodeName && cur_el_ch_2.nodeName == "INPUT") { cur_el_ch_2.checked = checked_all; } // end if } // end if } // end for } // end function